Regulamin otrzymania
„Karty Wyjątkowego Gościa”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Kart Wyjątkowego Gościa. Szczegółowe warunki korzystania z Kart Wyjątkowego Gościa na potrzeby danej Akcji każdorazowo są określone w regulaminie danej Akcji. Korzystający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w danym momencie może być prowadzona więcej niż jedna Akcja.

1.2. Wystawcą Kart Wyjątkowego Gościa jest spółka: Dziedzice Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach, ul. Legionów 83a; NIP: 652-172-24-20 REGON 242-866-500; KRS 0000411987 zwanej dalej „Wystawcą”

1.3. Karta Wyjątkowego Gościa: stanowi własność Wystawcy i może być wykorzystywana wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin lub regulaminy poszczególnych Akcji.

1.4. Z Kart Wyjątkowego Gościa korzystać można wyłącznie w „Grill & Beer”, chyba że regulamin danej Akcji stanowi inaczej.

2. Kartę może otrzymać każdy kto przekaże pracownikowi obsługi klienta 5 paragonów zawierających:

a. Różne daty zamówienia.
b. Paragon będzie zawierać przynajmniej jedną pozycję z ofert menu „Grill & Beer”.
c. Suma na każdym z 5 paragonów będzie większa niż 20zł.

3. Karta wydawana jest na okaziciela.

WŁAŚCICIEL

DZIEDZICE Sp. z o.o.