Klub Chacharnia i Grill & Beer

Układ stolików i loży

WARUNKI REZERWACJI:

W zależności od ilości uczestników imprezy przydzielana jest odpowiedniej wielkości loża lub stolik.

W sytuacji zmiany ilości osób biorących udział w organizowanej imprezie obsługa może podjąć decyzję o zamianie loży.

Regulamin rezerwacji stolików:

Rezerwacji może dokonać każda osoba pełnoletnia telefonicznie pod numerem telefonu 32 722 60 38 lub osobiście w klubie Chacharnia. Rezerwacja w piątek i sobotę oraz dni specjalne jest płatna, koszt rezerwacji to 10zł/osobę, w ramach tej opłaty nasi goście otrzymują poczęstunek w formie Nachos-ów wprost proporcjonalny do ilości gości.

(podczas imprez specjalnych koszt rezerwacji 20zł od osoby)

Rezerwacje stolików przyjmowane są od dwóch osób. Poczęstunek jest niewymienialny na inne usługi klubu Chacharnia.

Kwota za rezerwację musi być wpłacona na dzień przed dokonaną rezerwacją osobiście w klubie Chacharnia lub potwierdzenie dokonania przelewu przesłane na adres rezerwacje@dziedzice.pl

Dane firmy:
Dziedzice Sp. z.o.o.
ul. Legionów 83a
43-502 Czechowice Dziedzice
Nr konta: 45 1090 2590 0000 0001 2288 9554

PanieńskieKawalerskieUrodzinyInne

UWAGA!!!! Samo wypełnienie ARKUSZA REZERWACJI nie jest równoznaczne z rezerwacją loży – poczekaj na potwierdzenie rezerwacji przez administratora!!!!!