REGULAMIN STOŁÓW BILARDOWYCH

 1. Stoły bilardowe znajdujące się w pomieszczeniu klubu Chacharnia udostępniane są po wcześniejszej rezerwacji i dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.

 2. Pierwszeństwo do zajęcia stołu mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.

 3. Za udostępniony sprzęt i stół odpowiada osoba, która dokonywała rezerwacji lub wykupiła możliwość gry.

 4. Po zakończonej grze obowiązkiem klienta jest oddanie wypożyczonego sprzętu (kije, bile, trójkąt, kreda) obsłudze oraz pozostawienie stołu w jakim został udostępniony.

 5. Każda osoba przebywająca w sali bilardowej, która spowoduje zniszczenia, zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich naprawy, w tym:


a. w każdym przypadku do ich pełnej wysokości,

b. 800 PLN – uszkodzenie sukna powodujące konieczność jego wymiany (np. oblanie ciemnym napojem lub celowe uszkodzenie),

c. 150 PLN – uszkodzenie bili,

d. 100 PLN – zabrudzenie sukna powodujące konieczność jego czyszczenia (np. wylanie nawet niewielkiej ilości napoju na sukno itp.),
e. 50 PLN – celowe uszkodzenie kija.

W szczególnych przypadkach o wysokości odszkodowania decyduje kierownictwo klubu Chacharmia.

 1. W pomieszczeniu obowiązuje zakaz podchodzenia do stołu bilardowego z rzeczami mogącymi spowodować jego uszkodzenie lub zabrudzenie (m.in. jedzeniem i piciem).

 2. Obsługa klubu ma prawo do:

 1. egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu,

 2. odmowy udostępnienia stołu do gry osobom nietrzeźwym lub zachowującym się nieodpowiednio,

 3. przerwania gry osobom nie przestrzegającym niniejszego regulaminu i zażądania od nich natychmiastowego rozliczenia się z udostępnionego sprzętu.

 1. Obsługa klubu ma obowiązek sprawdzenia stanu sprzętu i stołu przed oddaniem zastawu, w związku z czym wszelkie zastrzeżenia dotyczące udostępnionego sprzętu i stołu należy zgłaszać przed rozpoczęciem gry.

 2. Każda osoba przebywająca w sali bilardowej zgadza się jednocześnie z warunkami niniejszego regulaminu.

 3. Zabrania się zawierania zakładów o stawki pieniężne i gry czysto hazardowej.

 4. Obowiązuje zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów na stole bilardowym.

 5. Zastrzega się zmianę regulaminu bez uprzedzenia. Zaleca się więc okresowe czytanie regulaminy celem zaznajomienia się z dokonanymi zmianami.

WŁAŚCICIEL 

DZIEDZICE Sp. z o.o.