Polityka prywatności strony internetowej prowadzonej przez spółkę Dziedzice Sp. z o.o.

z siedzibą w 53-502 Czechowice Dziedzice, ul. Legionów 83 NIP: 652-172-24-20;

REGON 242-866-500, KRS 0000411987

Dziedzice Sp. z o. o. dba o wszystkich Użytkowników, z którymi mamy do czynienia, w tym klientów, pracowników i dostawców, i poważnie traktujemy prywatność wszelkich informacji, które posiadamy na ich temat.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją naszej polityki prywatności.

Gromadzimy dane osobowe w celu komunikowania się, prowadzenia naszej działalności i promowania naszych usług. Te dane nigdy nie będą udostępniane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo.

 • Dane tożsamości mogą zawierać imię, nazwisko, nazwę użytkownika, tytuł i płeć.

 • Dane kontaktowe mogą zawierać adres, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.

 • Dane techniczne mogą obejmować dane logowania, adresy protokołów internetowych, typ i wersję przeglądarki, typy i wersje wtyczek przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, system operacyjny i platformę oraz inną technologię na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej witryny.

 • Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.

 • •Dane dotyczące marketingu i komunikacji mogą obejmować preferencje dotyczące otrzymywania od nas informacji marketingowych i preferencji dotyczących komunikacji.

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Bezpośrednie zbieranie: możesz dostarczać dane, wypełniając formularze fizycznie lub na naszej stronie internetowej (lub w inny sposób), a także kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób, w tym gdy:

– zamawiasz produkty lub usługi;

– subskrybujesz usługę lub publikacje;

– prześlesz prośby o informacje lub marketing;

– dzielisz się z nami swoją opinią.

Zautomatyzowane technologie: podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy automatycznie zbierać dane techniczne dotyczące sprzętu, działań związanych
z przeglądaniem i wzorców użytkowania. Zbieramy te dane za pomocą plików cookie, dzienników serwera i podobnych technologii.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Wykorzystamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone prawem. Najczęstsze zastosowania Twoich danych osobowych to:

 • gdy musimy wykonać umowę między nami;

 • gdy musimy przestrzegać zobowiązania prawnego lub regulacji organów nadzorczych.

Wymagamy tych informacji, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, w szczególności z następujących powodów:

 • prowadzenie wewnętrznych rekordów

 • możemy wykorzystywać te informacje do ulepszania naszych produktów i usług;

Możemy wysyłać e-maile promocyjne dotyczące nowych produktów, ofert specjalnych lub innych informacji, które naszym zdaniem mogą okazać się interesujące przy użyciu podanego adresu e-mail.

Zasadniczo nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych innych niż wysyłanie wiadomości marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Masz prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail lub korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji na dole naszych e-maili marketingowych.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje informacje były bezpieczne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury, aby zagwarantować i zabezpieczyć informacje, które zbieramy online i gdzie indziej.

Prywatność urządzenia mobilnego

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny za pośrednictwem urządzenia mobilnego dane mogą być gromadzone automatycznie, takie jak: rodzaj posiadanego urządzenia mobilnego i informacje o korzystaniu z witryny. Niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystasz, aby uzyskać dostęp do witryny, zbierze ona również informacje, które podasz, a także informacje o wzajemnych oddziaływań z witryną i jej treścią.

Jeśli usługi lokalizacyjne są aktywowane na urządzeniu mobilnym, nasza witryna może zbierać informacje o lokalizacji urządzenia. Twoi dostawcy usług sieci komórkowych mogą zbierać informacje o urządzeniu, takie jak identyfikator urządzenia, podczas korzystania z naszej witryny. Informacje zebrane przez operatora sieci komórkowej nie będą powiązane z kontem użytkownika u nas ani z danymi osobowymi.

Ujawnienie twoich danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym pracownikom, pracownikom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile będzie to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;

 • w związku z ewentualnym postępowaniem sądowym;

 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce prywatności, nie będziemy przekazywać twoich informacji stronom trzecim.

Zatrzymywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Twoje prawa

W pewnych okolicznościach, na podstawie przepisów o ochronie danych, masz prawo
– w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

 • wnioskować o dostęp do swoich danych osobowych;

 • żądać niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowychądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych ;

 • sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych osobowych;

 • zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • wnioskować o przenoszenia swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, napisz do nas.

Cookies – Ciasteczka

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Umożliwia to serwerowi sieciowemu identyfikację i śledzenie przeglądarki internetowej.

Możemy używać zarówno “sesyjnych” plików cookie, jak i “trwałych” plików cookie na stronie internetowej. Pliki cookie sesji zostaną usunięte z komputera po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie będą przechowywane na Twoim komputerze do czasu usunięcia lub do momentu, gdy osiągną określony termin ważności.

Będziemy korzystać z plików cookie sesji, aby zbierać informacje o Tobie podczas nawigacji po stronie internetowej i aby zapobiec oszustwom i zwiększyć bezpieczeństwo strony. Będziemy używać trwałych plików cookie, aby umożliwić naszej stronie internetowej rozpoznanie użytkownika podczas odwiedzania i śledzenie preferencji związanych z korzystaniem z naszej witryny.

Używamy Google Analytics do analizy korzystania z tej witryny. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje generowane w związku z tą witryną są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny.

W większości przeglądarek internetowych możesz zmienić swoje ustawienia, aby otrzymywać ostrzeżenia za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie, lub aby pliki cookie były wyłączone. Po zablokowaniu plików cookie niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie.

Dalsza informacja

Jeżeli wcześniej zgodziliście się Państwo na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Spółkę Stara Kablownia, możecie w dowolnej chwili zmienić zdanie, przesyłając nam wiadomość e-mail.

Jeśli uważasz, że jakakolwiek informacja Spółki Stara Kablownia jest niepoprawna lub niekompletna, napisz do nas, abyśmy mogli wprowadzić poprawki.

Możemy okresowo aktualizować niniejszą politykę prywatności, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej, dlatego możesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian. Możemy również powiadomić Cię o zmianach w naszej Polityce prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli zdecydowałeś się je otrzymać.

Ta polityka prywatności obowiązuje od maja 2018 r.