Klub Chacharnia i Grill & Beer

Układ stolików i loży

WARUNKI REZERWACJI:

W zależności od ilości uczestników imprezy przydzielana jest odpowiedniej wielkości loża lub stolik.

W sytuacji zmiany ilości osób biorących udział w organizowanej imprezie obsługa może podjąć decyzję o zamianie loży.

Rezerwację stolika należy odebrać do godziny 23:00 (bez względu na to czy stolik jest opłacony czy nie). Po godzinie 23:00 rezerwacja przepada!

REZERWACJE OKAZJONALNE

(możliwość dokonania rezerwacji najpóźniej na dwa dni przed planowanym spotkaniem):

Po dokonaniu rezerwacji prosimy o jej opłacenie w całości z góry najpóźniej na dwa dni przed datą imprezy, gotówką w naszym lokalu bądź przelewem na rachunek bankowy:

45 1090 2590 0000 0001 2288 9554

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, rodzaj imprezy, ilość osób, data spotkania